Uslovi korišćenja

Poslednje ažurirano: 31. januara 2023. godine

Hvala što ste izabrali IdeaBuddy.

Veb sajtideabuddy.com („Sajt“) je u vlasništvu i operiše Deep Blue Sea Studio DOO, Srbija („Deep Blue Sea Studio“). Omogućava korisnicima da se registruju i koriste naš softverski proizvod IdeaBuddy, koji je pretplatnička web usluga koja vam omogućava da planirate, modelirate i razvijate svoje poslovne ideje. IdeaBuddy se ponekad naziva u ovim Uslovima korišćenja kao „Usluga“.

Ovi Uslovi korišćenja („Sporazum“) čine pravno obavezujući ugovor između vas i Deep Blue Sea Studio. Pažljivo pregledajte ovaj Sporazum. Kada pristupite Sajtu i kliknete na dugme „Slažem se“ ili „Započni besplatnu probu“, ili koristite Uslugu, složili ste se da uđete u pravni odnos sa Deep Blue Sea Studiom i da time pravno obavezujete da ćete se pridržavati Uslova korišćenja i Politike privatnosti Deep Blue Sea Studia, zajedno nazvanih „Uslovi“. Politika privatnosti dostupna je nahttps://ideabuddy.com/privacy-policy. Ako predstavljate organizaciju, vaša saglasnost sa ovim Uslovima korišćenja obavezuje vašu organizaciju i ovim putem izjavljujete i garantujete da imate ovlašćenje da delujete u ime svoje organizacije.

Ulaskom u ovaj sporazum, imate pravo da zahtevate neelektronski potpis ili da dobijete neelektronske zapise u meri dozvoljenoj važećim zakonom. Osim toga, morate se složiti da budete obavezani celim Uslovima korišćenja kako biste mogli da pristupite Sajtu, koristite Usluge (definisane u nastavku) ili preuzmete, instalirate ili koristite Softver ili Sadržaj.

Mi možemo ažurirati ovaj Sporazum ili Politiku privatnosti u bilo koje vreme, bez obaveštenja vama. Trebalo bi da pregledate ovaj Sporazum i Politiku privatnosti svaki put kada pristupite Sajtu. Vaša dalja upotreba Sajta i/ili Usluga smatraće se neopozivim prihvatanjem svih takvih revizija. Pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate lokalnu kopiju ovog Sporazuma i Politike privatnosti za vaše zapise. Periodično proveravajte datum „Poslednje ažurirano“ na vrhu ovog dokumenta kako biste se upoznali sa najnovijom verzijom ovog Sporazuma.

Usluga se pruža uz naknadu, iako će određene usluge u njenom sastavu možda biti dostupne besplatno tokom probnog perioda. Po dobijanju dozvole za korišćenje Sajta, bićete u mogućnosti da pristupite svom nalogu i koristite našu Uslugu. Deep Blue Sea takođe povremeno može slati newsletters. Koristeći Sajt, napomena da prema Uslovima i u skladu sa našom Politikom privatnosti, Deep Blue Sea Studio može prikupljati i sačuvati određene lične podatke o vama, kao i neke podatke koji nisu lični.Pod nikakvim okolnostima, Deep Blue Sea Studio neće prenositi vaše privatne podatke trećim licima u marketinške svrhe.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja, i iskreno se nadamo da ćete uživati koristeći naš Sajt i Usluge.

1. Korišćenje usluge i sajta i registracija

Slažući se sa ovim Uslovima, potvrđujete da ispunjavate sledeće uslove dopuštenosti. Ako delujete u ime kompanije, slažete se da će svaki korisnik kompanije ili zaposleni dobiti dozvolu da pristupi Sajtu, njegovim uslugama i koristi licencirani Softver Sajta koji je kupljen ili na drugi način dostupan, i da će prihvatiti i pridržavati se ovih Uslova takođe.

  Eligibilnost: Možete ući u ovaj sporazum ako:
 • na bilo koji način niste zabranjeni od strane nadležnog organa, sudskog akta ili zakona nadležne jurisdikcije da uđete u bilo koji pravni sporazum;
 • imate 18 godina ili više;
 • ako Uslugu treba da koristi i koristi pojedinac (Korisnik) mlađi od osamnaest (18) godina ili starosti zakonite sposobnosti u primenjivoj jurisdikciji, ovim putem potvrđujete da ste zakonski staratelj osobe u pitanju, da su oboje pročitali i složili se sa ovim Uslovima i da, podložno ovim Uslovima, odobravate trenutno i daljnje korišćenje Usluge od strane Korisnika;
 • Deep Blue Sea Studio nije vas zabranio da uđete u sporazum sa Deep Blue Sea Studiom u prethodnom trenutku, niti je vaš nalog i/ili vaše korišćenje Usluge bilo sprečeno, odloženo ili obustavljeno od strane Deep Blue Sea Studia u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga;
 • ne živite u bilo kojoj zabranjenoj državi, niti ste na bilo koji način povezani sa ili član terorističke organizacije;
 • koristite Uslugu i/ili unosite ove Uslove u ime kompanije, imate ovlašćenje da pravno obavezujete navedenu kompaniju na ove Uslove i odobreni ste od strane navedene kompanije i posedujete neophodne i potrebne saglasnosti navedene kompanije da uđete i budete obavezani ovim Uslovima u ime navedene kompanije.

Samo lična upotreba: Možete izabrati da se pretplatite na Plan pretplate (kako je definisano na našoj stranici sa cenamahttps://ideabuddy.com/pricing) koji vam omogućava korišćenje naše Usluge. Pretplata i povezana licenca namenjeni su samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Nije vam dozvoljeno prodavati, iznajmljivati ili distribuirati licencu i bilo koje povezane usluge, niti je dozvoljeno komercijalizovati ili objaviti licencu i bilo koje povezane usluge trećoj strani.

  Pravilna i ograničena upotreba: Usluge ćete koristiti samo na zakonit način i u skladu sa ovim Uslovima, nećete dozvoliti trećoj strani da na bilo koji način koristi Usluge, i nećete:
 • oštećivati, mešati se, ometati ili usporavati rad Usluga;
 • uznemiravati, zastrašivati ili pretnje nekoj osobi ili na bilo koji način narušavati rad računarskih sistema, uključujući slanje spama, malvera ili nepoželjnih poruka;
 • narušavati ili kršiti prava osobe, uključujući njihovo pravo na privatnost i prava intelektualne svojine; i nećete prikupljati privatne podatke o korisnicima Usluge bez njihovog izričitog pristanka;
 • koristiti automatizovane načine kao što su softverski crawleri, skripte ili roboti za prikupljanje, akumuliranje ili obradu podataka dostupnih putem Usluge, niti ćete izvoziti, izdvajati, preuzimati ili skladištiti bilo koji Sadržaj, podatke ili druge materijale koje pruža Usluga;
 • stvarati bazu podataka, nuditi „Softver kao uslugu“ (SaaS,) ili koristiti hosting uslugu ili bilo koje druge načine za distribuciju ili preprodaju Usluga, Sadržaja ili drugih podataka i materijala sadržanih u ili dostupnih putem Usluga;
 • sankcionisati, podsticati, dozvoliti ili na bilo koji način dozvoliti bilo kojoj trećoj strani da čini bilo šta od navedenog;
 • koristiti Usluge u neke ilegalne, neetičke ili neovlaštene svrhe, ili svrhe koje na bilo koji način, prema mišljenju Deep Blue Sea Studia, mogu ugroziti dobar glas i ugled Deep Blue Sea Studia.

Nećete stvarati skripte, softver ili invazivne kodove ili komponente koji su štetni ili potencijalno štetni za Usluge, ili ometaju, ometaju, umanjuju vrednost ili dodaju bilo koju neodobrenu funkcionalnost Uslugama.

Ovo uključuje slanje ili činjenje dostupnim u vezi sa Uslugama bilo koje vrste web buba, virusa, crva, Trojanskih konja, tajmer bombi, špijunskih programa ili bilo koji drugi računarski kod, program ili datoteku koja može oštetiti ili je namenjena da ošteti ili preuzme rad hardvera, softvera ili telekomunikacione opreme Deep Blue Sea Studia.

Bez licence: Osim kako je izričito licencirano u okviru ovih Uslova, zabranjeno vam je korišćenje ili deljenje bilo koje intelektualne svojine Deep Blue Sea Studia ili njegovih krajnjih korisnika.

2. Informacije o profilu i nalogu

Saglasni ste i razumete da ste odgovorni za očuvanje tajnosti vaše lozinke koja, zajedno sa vašom email adresom, omogućava pristup Uslugama. Ta email adresa i lozinka, zajedno sa bilo kojim drugim korisničkim informacijama koje pružite, čine vaše 'Informacije o profilu' i omogućavaju pristup vašem nalogu ('Nalog'). Saglasni ste da pružite tačne, precizne, trenutne i kompletne informacije o sebi i odmah ažurirate informacije kako se menjaju okolnosti. Ne smete prikazivati netačne Informacije o profilu.

Verifikacija vašeg naloga: Prilikom registracije za Usluge, Deep Blue Sea Studio može verifikovati vaš identitet putem drugih usluga i, prema sopstvenom nahođenju, može zahtevati dodatne podatke ili identifikaciju.

Ako se registrujete putem elektronske pošte, Deep Blue Sea Studio može odlučiti da verifikuje vašu email adresu slanjem elektronske obaveštenja na adresu koju ste naveli. U tom obaveštenju, Deep Blue Sea Studio može uključiti informacije ili linkove koji će služiti za verifikaciju vašeg identiteta kao vlasnika email adrese. Nakon što se vaš identitet verifikuje, Deep Blue Sea Studio će postaviti registrovan nalog u vaše ime.

Obezbeđenje vašeg naloga: U skladu sa osetljivošću podataka sačuvanih na usluzi i potencijalnim rizicima za podatke uključene u korišćenje Usluge, morate da kreirate lozinku i koristite tu lozinku za pristup svom Nalogu.

Očuvanje tajnosti vašeg naloga, vašeg korisničkog imena i vaše lozinke je vaša isključiva odgovornost. Osim toga, saglasni ste da prihvatite isključivu odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem Nalogu.

Jedan Nalog za jednu osobu: Politika Deep Blue Sea Studija je da svaka osoba ima jedan Nalog, i da svaki Nalog pripada samo jednoj osobi. Ne smete imati više od jednog naloga, niti dozvoliti drugima pristup vašem Nalogu.

Ako ste firma ili koristite Nalog u ime firme, možete dozvoliti pristup samo jednom zaposlenom, i to samo kada ta osoba dobije ovlašćenje za pristup Nalogu u vaše ime.

Ovime označavate i priznajete da, osim ako nas izričito obavestite o suprotnom, svako ko pristupa ili traži pristup vašem firmi ima potrebna odobrenja i ovlašćenja i postupa u vaše ime.

Takođe priznajete da je bilo koja radnja ili propust u vezi sa takvom upotrebom od strane druge osobe kao da su te radnje ili propusti bili vaši, i snosite odgovornost za bilo kakvu štetu, smetnje ili štetu koju takva radnja ili propust mogu prouzrokovati.

Deljenje korisničkog imena i lozinke vašeg naloga je izričito zabranjeno sa bilo kojom drugom osobom ili trećom stranom.

Obaveštenje o zloupotrebi: Dužni ste da odmah obavestite Deep Blue Sea Studio nau svakom slučaju kada imate razloga da verujete da je vaš nalog hakovan ili više nije siguran, ili ako vam je saopštena stvarna ili moguća neovlašćena upotreba vašeg IdeaBuddy naloga, bilo da je takva upotreba bila nameravana ili nenameravana.

Odgovornost Deep Blue Sea Studija: Bez obzira na bilo kakva ograničenja odgovornosti u okviru ovih Uslova, Deep Blue Sea Studio neće biti odgovoran u slučaju da se niste pridržavali ovih standarda bezbednosti. Deep Blue Sea Studio neće moći da vam pomogne ni na koji način ako ne primenjujete njegove smernice za bezbednost koje su periodično objavljivane.

3. Vlasništvo nad sadržajem, prava intelektualne svojine

Sva prava, naslov, interesovanje i vlasništvo i prava intelektualne svojine nad zaštitnim znakovima i Sajtom, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov 'izgled i osećaj' (npr. tekst, grafiku, slike, logotipe, dugmad, ikone i njihovo postavljanje i raspored), slike, video, audio, podatke, sadržaj, softver i druge medije, materijal ili informacije, osim korisničkog Sadržaja, su i ostaće vlasništvo Deep Blue Sea Studija i njegovih licencodavaca. Sajt i Usluga su zaštićeni prema zakonima i ugovorima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim međunarodnim zakonima i sporazumima, uključujući i zakone Srbije.

„Prava intelektualne svojine“ obuhvataju prava definisana i primenjiva na autorska prava, poslovne tajne, servisne marke i zaštitne znakove. Patenti, know-how, slična prava intelektualne svojine i bilo kakva zakonska, moralna ili etička prava bilo kog tipa prema zakonima ili propisima bilo koje strane ili domaće vlasti, suda ili regulatornog tela takođe spadaju pod kišobran prava intelektualne svojine.

Ograničenja. Osim što je izričito dozvoljeno u okviru ovih Uslova, Sadržaj se ne sme koristiti ili stavljati na raspolaganje drugima u bilo koje svrhe ili na bilo koji način.

Podložno uslovima i odredbama ovog Ugovora, mi vam, tokom trajanja ovog Ugovora, dajemo lično, neprenosivo, nepodložno sublicenciranju, neekskluzivno, opozivno, ograničeno pravo na pristup Sajtu i korišćenje Usluga koje podležu važećoj Pretplati.

DEEP BLUE SEA STUDIO NE TVRDI VLASNIŠTVO NAD BILO KOJIM SADRŽAJEM, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU OD VAŠIH POSLOVNIH IDEJA, TEKSTA, PODATAKA, INFORMACIJA, SLIKA, FOTOGRAFIJA, MUZIKE, ZVUKA, VIDEO ZAPISA ILI DRUGOG MATERIJALA, KOJI UNOSITE, POSTAVLJATE, ŠALJETE ILI SKLADIŠTITE NA SVOM IDEABUDDY NALOGU. VAŠE IDEJE ĆE OSTATI SIGURNE I POTPUNO POVERLJIVE. PROCES ENKRIPC IJE ŠTITI VAŠE PRIVATNE PODATKE 24/7, TAKO DA NIKO NE MOŽE PRISTUPITI TIM PODACIMA BEZ VAŠE DOZVOLE.

Svi unosi i uploadovi na vašem Ideabuddy nalogu biće sačuvani mesec dana nakon isteka vaše pretplate i zatim trajno izbrisani.

Deep Blue Sea Studio zadržava pravo pristupa, čitanja, čuvanja i otkrivanja svih informacija i sadržaja za koje razumno veruje da su neophodni kako bi: (a) zadovoljili svaki primenjivi zakon, propis, zakonsku proceduru ili zahtev vlade, (b) sproveli ove Uslove korišćenja, uključujući istragu potencijalnih povreda ovih Uslova, (c) otkrili, sprečili ili na drugi način rešili prevare, sigurnosne ili tehničke probleme (uključujući, bez ograničenja, filtriranje spama), (d) odgovorili na zahteve korisnika za podršku ili (e) zaštitili prava, imovinu ili sigurnost Deep Blue Sea Studija, njegovih korisnika i javnosti.

Deep Blue Sea Studio će zadržavati, koristiti ili otkrivati lične podatke obrađene u ime svojih korisnika samo u specifične svrhe obavljanja usluga ili u skladu sa primenjivim zakonima o privatnosti.

Deep Blue Sea Studio neće biti odgovoran za sprovođenje ili nesprovođenje svojih prava prema ovim Uslovima korišćenja.

4. Povratne informacije

Možete, ali niste obavezni, dostaviti Deep Blue Sea Studiju povratne informacije, sugestije, podatke, materijale i/ili povratne informacije u vezi sa uslugama, softverom i/ili sadržajem u vezi sa vašim korišćenjem istih ('Povratne informacije').

Deep Blue Sea Studio će imati sva prava, naslov i interesovanja u vezi sa svim pomenutim Povratnim informacijama, i može koristiti ili uključiti takve Povratne informacije u usluge, sadržaj i/ili softver prema svojoj diskreciji.

Vi priznajete da će svaka ideja, sugestija, koncept, proces ili tehnika (osim vašeg sadržaja) koju nam dostavite u vezi sa uslugama, sajtom ili poslom Deep Blue Sea Studija ('Povratne informacije') postati naša svojina bez ikakvog nadoknađivanja ili druge naknade koja će vam biti isplaćena od strane nas, i to činite iz vlastite slobodne volje i volje. Možemo ili ne moramo, prema vlastitoj diskreciji, koristiti ili uključiti Povratne informacije (u bilo kojem obliku ili izvedenom obliku koji odlučimo) u sajt, softver, usluge, dokumentaciju, posao ili druge proizvode ili buduće verzije ili izvedene oblike navedenog. Ovime dajete sva prava na svetskom nivou u perpetuitetu nama u svim Povratnim informacijama i, ako je primenjivo, odričete se svih moralnih prava.

5. Predstavljanja i Garancije korisnika

Vi ste isključivo odgovorni za svoj sadržaj i posledice njegovog učitavanja, skladištenja, slanja ili distribucije sa ili sa vašeg računa. Osim kako je ovde navedeno, Deep Blue Sea Studio neće koristiti vaš sadržaj u bilo koje svrhe osim da vam pruži uslugu.

  Učitavanjem, skladištenjem, slanjem ili drugim oblikom distribucije sadržaja, potvrđujete, predstavljate i garantujete da:
 • Vaš sadržaj i bilo kakva njegova upotreba neće i neće kršiti, povrediti ili prisvojiti bilo koje pravo treće strane, uključujući autorsko pravo, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu, moralno pravo, pravo na privatnost, pravo na javni nastup ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo ili vlasničko pravo, niti će kršiti bilo koji zakon ili propis o hartijama od vrednosti u bilo kojoj jurisdikciji, niti će klepetati, klevetati ili povrediti bilo koju drugu osobu; i
 • Vaš sadržaj ne sadrži viruse, adver, spyware, crve ili drugi zlonamerni kod. Povrednici prava trećih strana mogu biti izloženi krivičnoj i građanskoj odgovornosti. Deep Blue Sea Studio zadržava sva prava i pravna sredstva protiv korisnika koji krše ove uslove korišćenja.

6. Bez odgovornosti

Deep Blue Sea Studio neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz usluge, sajta, softvera ili sadržaja. Ovo uključuje direktnu ili indirektnu, slučajnu, pojedinačnu ili neobičnu, ili posledičnu štetu bilo koje vrste koja utiče na upotrebu ili rezultira nemogućnošću korišćenja navedenog, uključujući neuspeh navedenog da se izvršava kako je prikazano ili očekivano.

Takva šteta uključuje gubitak ugleda, podataka ili profita, izvršenje ili neizvršenje prema ovim uslovima, zajedno sa bilo kojim činom, propustom ili uzrokom, uključujući i bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može proizaći iz postupaka treće strane.

Koliko god je dozvoljeno zakonom koji se odnosi na vas i/ili vašu upotrebu usluge, sajta ili sadržaja, i bez umanjivanja prethodno navedenog, nijedna tužba se ne može pokrenuti protiv Deep Blue Sea Studio-a ili bilo kojeg od njegovih zaposlenih, direktora, službenika, povezanih lica ili krajnjih korisnika godinu dana nakon nastanka takvog osnova tužbe, bez obzira na osnov tog osnova tužbe, uključujući kršenje ovih uslova.

Prethodna ograničenja, isključenja i odricanja primenjuju se na sve zahteve za štetu, bez obzira da li se temelje na ugovornoj radnji, na nemarnosti, na garanciji, strogoj odgovornosti, nemarnosti, deliktu ili na drugi način.

Ovim putem priznajete i saglasni ste da su ova ograničenja odgovornosti dogovorena kao deo razmatranja za sajt, sadržaj ili usluge koje vam nudi Deep Blue Sea Studio, i takva ograničenja će se primenjivati bez obzira na neuspeh osnovnog cilja svakog ograničenog sredstva, čak i u slučaju kada su Deep Blue Sea Studio i/ili njegova povezana lica obavešteni o mogućnosti takvih odgovornosti i/ili šteta.

Bez obzira na sve suprotno, i bez umanjivanja prethodnih ograničenja, ukupna odgovornost Deep Blue Sea Studio prema vama neće premašiti iznose koje ste platili za plan pretplate na Deep Blue Sea Studio tokom 12 meseci neposredno pre nastanka osnova za tužbu.

Korisnik u potpunosti prepoznaje da pristajući na ove uslove Deep Blue Sea Studio i njegova povezana lica ne daju nikakve garancije u vezi sa performansama, tačnošću, funkcionalnošću ili odgovarajućom upotrebom usluge ili sadržaja za bilo koju svrhu. Deep Blue Sea Studio ne garantuje niti daje tumačenja o upotrebi, nemogućnosti upotrebe ili funkcionisanju, ili rezultatima upotrebe sadržaja dostupnog na usluzi.

Usluga, sajt i sadržaj, kao i njihovi delovi, pružaju se 'kako jesu' i 'kako su dostupni', bez ikakvih garancija, bilo izraženih ili prećutnih, uključujući garancije naslova, nenarušavanja naslova ili prećutne garancije u vezi sa upotrebom, trgovinskom upotrebom ili odgovarajućom upotrebom za određenu svrhu.

7. Oglašavanje

Sajt može prikazivati oglase, iako Deep Blue Sea Studio ne podržava niti prati ove oglase ili njihov sadržaj; niti je Deep Blue Sea Studio odgovoran za to, čak i u slučajevima kada se čini da su povezani sa Deep Blue Sea Studio-om.

8. Izmena ovih uslova

Deep Blue Sea Studio može povremeno izmeniti ili promeniti ove uslove sa ili bez prethodne obaveštenosti, i takve promene će odmah postati efikasne. Ako zaključite da izmena ili promena nije prihvatljiva za vas, možete okončati ove uslove. Međutim, važno je napomenuti da izmene ovih uslova neće imati retroaktivan efekat. Stoga je važno redovno proveravati ove uslove radi promena, amandmana i izmena, i snažno vam se savetuje da to učinite.

9. Plaćanje, refundacija, nadogradnja i snižavanje

Prilikom pretplate na plan pretplate za sadržaj i usluge koji vam je dostupan od strane Deep Blue Sea Studio na našoj stranici sa cenamahttps://ideabuddy.com/pricing, dužni ste da platite naknade koje su objavljene na sajtu u trenutku vaše prijave. Plaćanje će se obaviti preko našeg trećeg pružaoca usluga plaćanja, Paddle, i podložno je njihovim uslovima korišćenja i politici privatnosti. Paddle je dostupan nahttps://paddle.com.

Kada kupite plan pretplate, vaša pretplata će biti naplaćena unapred na početku svakog obračunskog perioda. Automatski će biti obnovljena na kraju datog perioda pretplate.

Naknade: Deep Blue Sea Studio povremeno može odrediti, uspostaviti ili izmeniti mesečne i godišnje stope ili jednokratne takse za upotrebu usluge.

Usluga se naplaćuje unapred na mesečnoj ili godišnjoj osnovi i nije podložna refundaciji. Neće biti povraćaja novca ili kredita za nepune mesece usluge, refundacije za nadogradnje/snižavanja ili refundacije za neiskorišćene mesece sa otvorenim računom. Da biste postupali prema svima podjednako, neće biti izuzetaka;

Sve naknade ne uključuju sve poreze, takse ili davanja koja nametnu poreske vlasti, i vi ćete biti odgovorni za plaćanje svih takvih poreza, taksi ili davanja. Ako odlučite da nadogradite sa jednog plana na drugi, vaš postojeći plaćeni plan će se završiti i bićete naplaćeni za svoj prvi mesec odmah nakon nadogradnje; podrazumevano, pri promeni planova, naš pružalac usluga (Paddle) će praviti proporcionalne troškove pretplate.

Svi vaši unosi u IdeaBuddy nalogu će biti sačuvani kada uradite nadogradnju. Snižavanje usluge može rezultirati gubitkom sadržaja, funkcija ili kapaciteta vašeg naloga. Deep Blue Sea Studio ne prihvata nikakvu odgovornost za takav gubitak.

Za svaku nadogradnju ili snižavanje nivoa plana, vaša kreditna kartica ili drugi način plaćanja koji ste pružili će automatski biti naplaćeni po novoj stopi u narednom obračunskom ciklusu.

10. Okončanje

Deep Blue Sea Studio može, prema svom isključivom nahođenju, okončati ove uslove, uslugu ili bilo koju uslugu koju pruža iz bilo kog razloga, bilo da se okončanje odnosi na sve korisnike ili samo na vas.

Ovi uslovi mogu biti okončani iz bilo kog razloga i bez razloga, uključujući i bez ograničenja, ako Deep Blue Sea Studio smatra da ste prekršili ove uslove ili se ponašali na način koji može štetiti Deep Blue Sea Studio ili uslugama. Deep Blue Sea Studio može, u skladu sa svojim isključivim nahođenjem, suzdržati se od pružanja usluga ili bilo kog njenog dela, sa ili bez prethodnog obaveštenja.

Ovim razumete i saglasni ste da se bilo koje okončanje vašeg pristupa usluzi ili uslugama može primeniti bez prethodnog obaveštenja, i u potpunosti prepoznajete da Deep Blue Sea Studio može momentalno okončati usluge ili ukloniti vaš sadržaj.

Osim toga, Deep Blue Sea Studio neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja vam ili bilo kojoj trećoj strani nastane usled tih postupaka okončanja ili suspenzije ili drugih ograničenja u korišćenju usluga.

Međutim, u svakom slučaju, gde Deep Blue Sea Studio okonča ove uslove iz razloga koji nisu posledica bilo kakvog kršenja ovih uslova s vaše strane, Deep Blue Sea Studio će nastaviti da vam pruža usluge za period pretplate za koji ste platili ili će vam vratiti neiskorišćeni deo unapred plaćenih naknada za pretplatu; prema vašem izboru.

11. Nadoknada

Ovim garantujete da ćete nadoknaditi i držati Deep Blue Sea Studio i njegove affiliate, oficire, direktore, zaposlene i agente bezbednima od bilo kakvih zahteva, šteta, obaveza, gubitaka, odgovornosti, troškova i izdataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, troškove advokata, koji proizilaze iz bilo kakvog kršenja obaveza i odgovornosti s vaše strane prema ovim uslovima ili se odnose na vašu upotrebu ili nesposobnost za upotrebu usluge, sadržaja, softvera ili sajta. Ova nadoknada će se obaviti brzo, u skladu sa zahtevom Deep Blue Sea Studio-a.

12. Ceo sporazum

Ovi uslovi čine ceo sporazum između Deep Blue Sea Studio-a i vas. Može se menjati samo pismenim instrumentom. Svaka odricanja, odlaganja ili suzdržavanja od strane Deep Blue Sea Studio-a da sprovede svoja prava neće se smatrati izmenom navedenog sporazuma.

13. Prenos

Deep Blue Sea Studio može dodeliti sva prava ili obaveze prema ovim uslovima i/ili prema bilo kom planu pretplate bilo kojoj trećoj strani. Ovo se primenjuje bez ikakvih ograničenja na pridruženog i/ili u slučaju spajanja, preuzimanja ili prodaje svih ili većine njenih akcija ili imovine, ili takvog dela njene imovine koja leži u osnovi ovih uslova, sa ili bez obaveštenja. Ovi uslovi će se prilagoditi u korist bilo kog pravnog sledbenika Deep Blue Sea Studio-a.

14. Zakon koji vlada

Ovi uslovi usluge će isključivo biti uređeni zakonima Republike Srbije, bez obzira na njene pravila o sukobu zakona, i svaki spor koji iz njega proizilazi će biti isključivo doveden pred sudove u okrugu Beograda.

Bez obzira na prethodno, možemo tražiti preventivnu zaštitu pred bilo kojim sudom sa nadležnošću. Slažete se da svaki tužbeni zahtev koji imate, a koji proizilazi iz ili se odnosi na ove uslove, mora biti pokrenut u roku od godinu dana nakon nastanka uzroka zahteva. Inače, takav tužbeni zahtev je trajno zabranjen.

15. Nema kolektivnih tužbi

Slažete se da nećete pokretati niti se uključiti u bilo koju kolektivnu tužbu protiv Deep Blue Sea Studio-a, već da ćete lično i sami tražiti nadoknadu bilo kakvih gubitaka.

16. Sistemski zahtevi:

  IdeaBuddy radi na najnovijoj verziji sledećih pregledača:
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Edge

IdeaBuddy zahteva omogućene kolačiće i JavaScript kako bi ispravno funkcionisao. Međutim, korisnik ima pravo da onemogući kolačiće koji nisu strogo neophodni za pružanje usluga putem 'opt-out' opcije pri korišćenju usluge.

Možete nas kontaktirati putem e-maila naili putem pošte na:

Idea Buddy

1049 El Monte Avenue, Ste C #601

Mountain View, CA 94040

USA

IdeaBuddy - Bring your business idea to life | Product Hunt